BDÜ-Mitglied

Chúng tôi là

  • Thông dịch và phiên dịch viên hữu thệ tiếng Việt tại Tòa án Tối cao Koblenz, Tiểu bang Rheinland-Pfalz
  • Thành viên Hiệp hội thông dịch và phiên dịch viên Liên bang Đức e.V.
  • Cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội thông dịch và phiên dịch viên Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern e.V.

 

Chúng tôi nhận:

  • Dịch thuật các loại giấy tờ, văn bản, v.v... từ Đức sang Việt và ngược lại
    TRONG VÒNG TỪ 1 - 2 NGÀY
  • Thông dịch tai các công sở, tòa án, cảnh sát, luật sư, bác sỹ, v.v...
  • Thông dịch cho các chương trình hội nghị, hội thảo
  • Thực hiện các chương trình đào tạo đa văn hóa

 

Khi có nhu cầu, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại đây hay sử dụng mẫu thư liên lạc để trao đổi thêm chi tiết.

Sie sind der
Besucher
Top | info@ducviet-translation.de